Zajęcia indywidualne

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Konfucjusz

Przed współpracą dowiaduję się, jakie są Państwa największe wyzwania, poznaję trudności, analizuję kontekst zawodowy i opracowuję indywidualny program, który w pełni dopasowuję do potrzeb.Dbam o wysoką jakość . Stosuję efektywne rozwiązania z dziedziny psychologii procesu nauczania, metody warsztatowo-treningowe. Nagrania wystąpień uczestnika omawiam, wspieram i doskonale.  Ćwiczenia mogą dotyczyć konkretnego wystąpienia publicznego,wad wymowy, płynnej i wyrazistej mowy, świadomego operowania środkami ekspresji, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania emocji, mowy ciała, kreowania wizerunku i wielu innych elementów dotyczących wystąpień publicznych. Pomagam  usunąć słabe strony przygotowanego przemówienia, przeanalizować, przećwiczyć i udoskonalić wystąpienie.

Terapia logopedyczna

Wykształcenie:

 • tytuł logopedy dyplomowanego uzyskałam w Uniwersytecie Warszawskim
 • studia w zakresie Logopedii Medialnej ukończyłam w Uniwersytecie Gdańskim
 • studia w zakresie Trenera Umiejętności Poznawczych ukończyłam w Uniwersytecie Warszawskim
 • certyfikat w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej zdobyłam w Centrum Integracji Sensorycznej SINET
 • doskonalę umiejętności poprzez udział w szkoleniach

Oferuję:

 • kompleksowe badanie i diagnozę rozwoju mowy dzieci, młodzieży i dorosłych
 • opracowanie indywidualnych metod terapii zaburzeń mowy takich jak: seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, opuszczanie, zastępowanie, deformacje głosek, opóźniony rozwój mowy i inne
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności narządów mowy
 • profilaktykę w zakresie wad wymowy
 • konsultacje i jednorazowe porady

Prowadzę terapię:

 •  z elementami integracji sensorycznej
 • poprzez zabawę
 • z wykorzystaniem masażu logopedycznego
 • z elementami bajkoterapii
 • z elementami metody Weroniki Sherbone
 • z elementami logorytmiki
 • ćwiczeniami stymulującymi funkcje poznawcze, np. percepcję słuchową, wzrokową, koncentrację uwagi, pamięć…

Zapraszam do prywatnego gabinetu na ul. Kościuszki 13, lokal 215 (I piętro) w Mińsku Mazowieckim

Oferta dla placówek oświatowo-wychowawczych:

 • kompleksowe badania przesiewowe na terenie placówki
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej na terenie placówki
 • pedagogizację logopedyczną z zakresu zaburzeń mowy, wad wymowy, konsekwencji nieprawidłowej mowy

Szkolenia, warsztaty

Emisja głosu

„Słowa mogą być jak promienie Roentgena; jeśli używać ich właściwie, przenikną wszystko.”

Aldous Huxley

Z języka łacińskiego emissio oznacza wypuszczanie, czyli wydawanie, wysyłanie dźwięków.

Adresaci szkoleń:

 • menedżerowie
 • politycy
 • lektorzy
 • urzędnicy
 • dziennikarze
 • rzecznicy prasowi
 • biznesmeni
 • nauczyciele
 • młodzież
 • studenci dziennikarstwa, prawa, szkół muzycznych i aktorskich
 • prawnicy
 • pracownicy HR, PR
 • pracownicy call-center
 • wykładowcy
 • trenerzy
 • duchowni
 • przedstawiciele handlowi
 • pracownicy różnych instytucji, którzy reprezentują firmę, występują publicznie

Celem spotkań jest kształcenie umiejętności między innymi:

 • mówienia bez wysiłku, prawidłowego, świadomego oddychania
 • płynnej i wyrazistej wymowy
 • jakości głosu w życiu codziennym i zawodowym
 • świadomego operowania środkami ekspresji

Podczas szkolenia nauczysz się między innymi:

 • jak mówić zgodnie z zasadami wymowy polskiej
 • jak prawidłowo oddychać, umiejętnie sterować powietrzem podczas wydychania-mówienia
 • jak rozluźnić,  usprawnić aparat artykulacyjny
 • jak mówić wyraziście, ćwiczyć dykcję
 • jak osiągnąć swobodę i naturalność przy wydobywaniu głosu
 • jak wzmocnić głos, aby był nośny, pięknie brzmiał, miał wzbogaconą barwę
 • jak świadomie stosować ekspresję wypowiedzi, techniki skupienia uwagi, budować wizerunek zawodowy za pomocą głosu
 • jak umiejętnie radzić sobie ze stresem, różnymi emocjami podczas mówienia

Miejsce: cała Polska

Dodatkowe informacje:

 • szkolenia mogą być jednorazowe lub cykliczne
 • program szkoleniowy, ćwiczenia i sposób przeprowadzenia zajęć są przygotowane indywidualnie w zależności od specyfiki grupy docelowej
 • szkolenia zamknięte skierowane są do pracowników korporacji, kadry menadżerskiej,  instytucji państwowych, urzędów państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, fundacji, banków, kancelarii prawnych i innych
 • możliwa jest indywidualna diagnoza uczestników pod kątem sprawności artykulacyjnej i innych aspektów wypowiedzi
 • uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenia
 • istnieje możliwość stworzenia raportu poszkoleniowego
 • możliwe jest zamówienie cyklu szkoleń z różnych grup tematycznych lub poszerzenie oferty
 • cena szkolenia uzależniona jest od liczby godzin, dni szkoleniowych, ilości osób, miejsca

Warsztaty rozwoju inteligencji emocjonalnej

„Każdy może się rozgniewać – to bardzo łatwe. Ale rzadką umiejętnością jest złoszczenie się na właściwą osobę, we właściwym stopniu i właściwym momencie, we właściwym celu i we właściwy sposób – to bardzo trudne.”

Arystoteles

Celem spotkań jest między innymi:

 • rozpoznawanie, nazywanie, kierowanie i wpływanie na swoje emocje
 • kontrolowanie emocji własnych i innych ludzi
 • panowania nad emocjami
 • dążenie do podnoszenia jakości życia, rozwijanie poziomu empatii
 • wykorzystanie inteligencji emocjonalnej w życiu prywatnym i zawodowym

Podczas szkolenia dowiesz się między innymi:

 • czym są emocje i czemu służą
 • jak rozpoznawać i rozumieć emocje, wyrażać je, kierować nimi i twórczo wykorzystywać w działaniu
 • jakie są silne i słabe strony emocjonalne ( samoocena )
 • jak ćwiczyć umiejętność empatii w stosunku do drugiego człowieka
 • jak kierować swoim samopoczuciem, panować nad nastrojami
 • jak rozwijać kompetencje osobiste i społeczne ( intrapersonalne  i interpersonalne)

Miejsce: cała Polska

Dodatkowe informacje:

 • szkolenia mogą być jednorazowe lub cykliczne
 • program szkoleniowy, ćwiczenia i sposób przeprowadzenia zajęć są przygotowane indywidualnie w zależności od specyfiki grupy docelowej
 • szkolenia zamknięte skierowane są do pracowników korporacji, kadry menadżerskiej, instytucji państwowych, urzędów państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, fundacji, banków, kancelarii prawnych i innych
 • uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenia
 • istnieje możliwość stworzenia raportu poszkoleniowego
 • możliwe jest zamówienie cyklu szkoleń z różnych grup tematycznych lub poszerzenie oferty
 • cena szkolenia uzależniona jest od liczby godzin, dni szkoleniowych, ilości osób, miejsca

Autoprezentacja, czyli sztuka budowania wizerunku

„Dbałość o wizerunek nie jest lakierowaniem ani polerowaniem zewnętrznego błysku, ale sprawą jakości całej konstrukcji.”

Werner Niefer

Przed szkoleniem dowiaduję się, jakie są Państwa największe wyzwania, poznaję trudności, analizuję kontekst zawodowy i opracowuję indywidualny program, który odpowiada potrzebom uczestników. Dbam o wysoką jakość szkolenia. Dwa miesiące po szkoleniu wspieram Państwa telefonicznie, jeśli pojawią się jakieś pytania.Stosuję efektywne rozwiązania z dziedziny psychologii procesu nauczania, metody warsztatowo-treningowe. Nagrania wystąpień uczestników omawiam, każdy otrzymuje informację zwrotną wspierającą i doskonalącą.

Adresaci szkoleń:

 • menedżerowie
 • politycy
 • lektorzy
 • urzędnicy
 • dziennikarze
 • rzecznicy prasowi
 • biznesmeni
 • nauczyciele
 • młodzież
 • studenci dziennikarstwa, prawa, szkół muzycznych i aktorskich
 • prawnicy
 • pracownicy HR, PR
 • pracownicy call-center
 • wykładowcy
 • trenerzy
 • duchowni
 • przedstawiciele handlowi
 • pracownicy różnych instytucji, którzy reprezentują firmę, występują publicznie

Celem warsztatów jest między innymi:

 • wykształcenie umiejętności skutecznej autoprezentacji
 • wykreowanie i wzmocnienie profesjonalnego wizerunku
 • komunikacja werbalna i techniki pracy głosem
 • komunikacja niewerbalna, czyli mowa ciała, prezencja
 • kierowanie uwagą publiczności
 • radzenie sobie ze stresem, czyli relaksacja

Podczas spotkań nauczysz się między innymi:

 • skutecznej komunikacji, argumentacji
 • jak mówić wyraziście, ćwiczyć dykcję
 • jak osiągnąć swobodę i naturalność przy wydobywaniu głosu
 • jak wzmocnić głos, aby był nośny, pięknie brzmiał, miał wzbogaconą barwę
 • jak świadomie stosować ekspresję wypowiedzi, techniki skupienia uwagi, budować wizerunek zawodowy za pomocą głosu
 • mowy ciała, czytania gestów, magii pierwszego wrażenia
 • spójności komunikatów werbalnych i niewerbalnych jako podstawy budowania wiarygodności
 • technik panowania na tremą, różnymi emocjami
 • rozpoznawać swoje mocne i słabe strony
 • podstaw dress code’u
 • znaczenia kolorów w życiu

Miejsce: cała Polska

Dodatkowe informacje:

 • szkolenia mogą być jednorazowe lub cykliczne
 • program szkoleniowy, ćwiczenia i sposób przeprowadzenia zajęć są przygotowane indywidualnie w zależności od specyfiki grupy docelowej
 • szkolenia zamknięte skierowane są do pracowników korporacji, kadry menadżerskiej, instytucji państwowych, urzędów państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, fundacji, banków, kancelarii prawnych i innych
 • możliwa jest indywidualna diagnoza uczestników pod kątem sprawności artykulacyjnej i innych aspektów wypowiedzi
 • uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenia
 • istnieje możliwość stworzenia raportu poszkoleniowego
 • możliwe jest zamówienie cyklu szkoleń z różnych grup tematycznych lub poszerzenie oferty
 • cena szkolenia uzależniona jest od liczby godzin, dni szkoleniowych, ilości osób, miejsca

Wystąpienia publiczne

„Dobre wystąpienie powinno wyczerpać temat, nie słuchaczy.”

Winston Churchill

Przed szkoleniem dowiaduję się, jakie są Państwa największe wyzwania, poznaję trudności, analizuję kontekst zawodowy i opracowuję indywidualny program, który odpowiada potrzebom uczestników. Dbam o wysoką jakość szkolenia. Dwa miesiące po szkoleniu wspieram Państwa telefonicznie, jeśli pojawią się jakieś pytania.Stosuję efektywne rozwiązania z dziedziny psychologii procesu nauczania, metody warsztatowo-treningowe. Nagrania wystąpień uczestników omawiam, każdy otrzymuje informację zwrotną wspierającą i doskonalącą.

Adresaci szkoleń:

 • menedżerowie
 • politycy
 • lektorzy
 • urzędnicy
 • dziennikarze
 • rzecznicy prasowi
 • biznesmeni
 • nauczyciele
 • młodzież
 • studenci dziennikarstwa, prawa, szkół muzycznych i aktorskich
 • prawnicy
 • pracownicy HR, PR
 • pracownicy call-center
 • wykładowcy
 • trenerzy
 • duchowni
 • przedstawiciele handlowi
 • pracownicy różnych instytucji, którzy reprezentują firmę, występują publicznie

Celem warsztatów jest między innymi:

 • poznanie kluczowych kompetencji dobrego wystąpienia

Podczas spotkań dowiesz się między innymi:

 • jak praktycznie trenować mowę ciała
 • jak tworzyć spójne komunikaty werbalne i niewerbalne
 • jak nawiązać dobry kontakt z publicznością
 • jakie są techniki panowania nad stresem
 • jakie są techniki improwizacji i jak je rozwijać
 • jak ćwiczyć dykcję, mówić płynnie, wyraziście, z zaangażowaniem
 • jak wzmocnić głos, aby był nośny, pięknie brzmiał, miał wzbogaconą barwę
 • jak świadomie stosować ekspresję wypowiedzi, techniki skupienia uwagi, budować wizerunek zawodowy za pomocą głosu
 • jak tworzyć stan pewności siebie przed i w trakcie wystąpienia
 • jak zostać charyzmatycznym mówcą

Miejsce: cała Polska

 Program:

Część I

Budowanie pewności siebie:

 • pewność siebie jako klucz do jakości życia
 • pewność siebie a osiąganie sukcesów
 • pewność siebie a dobre wystąpienie
 • praca nad wysoką samooceną i wiarą we własne możliwości

Część II

Techniki obniżania stresu przed prezentacją i kontrola emocji podczas wystąpienia

 • trening autogenny
 • medytacja i relaksacja
 • techniki NLP
 • metoda Briana Tracy’ego
 • techniki aktorskie

Część III

Wizerunek prezentera

 • sylwetka
 • garderoba
 • znaczenie kolorów

Część IV

Mowa ciała

 • kontakt wzrokowy
 • wejście prezentera, dobre wrażenie
 • sygnały niepewności
 • podanie dłoni na powitanie i inne formy dotyku z publicznością
 • sposoby zachowania podczas prezentacji, czyli gesty uzupełniające słowa
 • emocje mówcy w ruchach ciała

Część V

Moc słów, czyli przemówienie i magia głosu

 • kolejność i struktura elementów wypowiedzi- zasada 3P
 • dostosowanie języka i formy przekazu do audytorium
 • stosowanie języka korzyści
 • prawidłowe oddychanie do mówienia
 • wzmocnienie głosu
 • ćwiczenia dykcji
 • tempo mówienia a skuteczny przekaz
 • świadome stosowanie ekspresji
 • sztuka retoryki, np. budowanie napięcia, pauza, anegdota, pytania retoryczne, metafora, antyteza, słowa-klucze, cytaty, przykłady znanych ludzi

Część VI

Zarządzanie uwagą audytorium

 • odbiorca znudzony, nieśmiały, gadatliwy, złośliwy

Część VII

Wystąpienia uczestników

 • nagrywanie i omawianie wystąpień

Dodatkowe informacje:

 • szkolenia mogą być jednorazowe lub cykliczne
 • program szkoleniowy, ćwiczenia i sposób przeprowadzenia zajęć są przygotowane indywidualnie w zależności od specyfiki grupy docelowej
 • szkolenia zamknięte skierowane są do pracowników korporacji, kadry menadżerskiej, instytucji państwowych, urzędów państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, fundacji, banków, kancelarii prawnych i innych
 • możliwa jest indywidualna diagnoza uczestników pod kątem sprawności artykulacyjnej i innych aspektów wypowiedzi
 • uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenia
 • istnieje możliwość stworzenia raportu poszkoleniowego
 • możliwe jest zamówienie cyklu szkoleń z różnych grup tematycznych lub poszerzenie oferty
 • cena szkolenia uzależniona jest od liczby godzin, dni szkoleniowych, ilości osób, miejsca